Bakalaura profesionālo studiju programma „Tehniskā tulkošana”

Bakalaura profesionālo studiju programma "Tehniskā tulkošana"

Bakalaura profesionālo studiju programma "Tehniskā tulkošana" ir izveidota Rīgas Tehniskās universitātes Valodu institūtā, pamatojoties uz 11 gadus realizēto otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmu "Tehniskā tulkošana".

Programma tika akreditēta 2008.gada 19. novembrī. Saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas izsniegto studiju programmas akreditācijas lapu Nr. 023-1584 RTU Valodu institūtam ir tiesības īstenot akreditēto profesionālo bakalaura studiju programmu „Tehniskā tulkošana” (42222) un piešķirt tehniskā tulka referenta kvalifikāciju. Augstākās profesionālā bakalaura studiju programma „Tehniskā tulkošana” akreditēta uz sešiem gadiem līdz 2014. gada 31. decembrim.

Bakalaura profesionālo studiju programma „Tehniskā tulkošana” tiek realizēta RTU Lietišķās valodniecības institūtā Rīgā un absolventiem tiks piešķirts profesionālā bakalaura grāds tehniskajā tulkošanā un tulka referenta (PS 0103) kvalifikācija.

Programma ir izstrādāta RTU Lietišķās valodniecības institūta ietvaros pretendentiem ar vispārējo vidējo izglītību un apstiprināta RTU Valodu institūta Padomes sēdē 2007.gada 11.janvārī (Protokols Nr. 32) un RTU Senāta sēdē 2007.gadā 29. janvārī (protokols Nr. 510).

Syndicate content