Svešvalodas bakalaura studiju programmās

Svešvalodu studiju priekšmeti

Svešvalodu studiju priekšmeti ir izveidoti saskaņā ar Eiropas Padomes izstrādātajām kopējām vadlīnijām valodu apguvē, mācīšanā un valodas prasmju vērtējumā (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment).

Studiju priekšmetu programmas ir sastādītas ņemot vērā arī Baltijas valstu tehnisko augstskolu svešvalodu docētāju pieredzi īstenojot Leonardo da Vinci mobilitātes programmas projektu „Kvalitātes nodrošināšana speciālā lietojumā valodā” (QUALSPELL). Projekta izstrādes laikā formulētās teorētiskās atziņas un iegūtie empīriskie rezultāti tika izmantoti pilnveidojot bakalaura akadēmisko un profesionālo studiju programmu dažādu priekšmetu saturu.  

Leonardo da Vinci mobilitātes programmas projekta „Kvalitātes nodrošināšana speciālā lietojumā valodā” (QUALSPELL) rezultāti palīdzēja izstrādāt vienotu pieeju eksāmena prasībām un studentu svešvalodu prasmes vērtēšanas kritērijiem tehniskajās augstskolās visās ES dalibvalstīs. 

 

Syndicate content