Normatīvie dokumenti

Normatīvie dokumenti

Dažādi izglitības procesu reglamentējošie normatīvie dokumenti ir pieejami RTU portāla daļā Dokumenti, sadaļā Likumi un citi normatīvie akti

RTU Studiju reglaments un citi normatīvie dokumenti ir apskatāmi RTU portāla daļā Dokumenti, sadaļā Studiju reglaments.

 

Syndicate content