Studiju programmas "Tehniskā tulkošana"

 

RTU ir galvenais inženierzinātņu studiju un pētniecības centrs Latvijā, turklāt RTU Lietišķās valodniecības institūtam ir atbilstoša bāze un pieredzes bagāti mācībspēki, kas var sagatavot tehniskos tulkotājus ar referenta un zinātniski pētnieciskā darba iemaņām. Gadu gaitā RTU Lietišķās valodniecības institūta mācībspēki ir uzkrājuši lielu pieredzi zinātnes un tehnikas valodas un specializācijas terminoloģijas mācīšanā, tehnisko tekstu tulkošanas metodikas izstrādē un pilnveidošanā.

Bakalaura un maģistra profesionālo studiju programmu "Tehniskā tulkošana" ietvaros tiek apmācīti tehniskie tulkotāji mašīnzinību, loģistikas, enerģētikas, materiālzinātņu, informācijas tehnoloģiju, telekomunikāciju, būvniecības, arhitektūras un pilsētplānošanas, vides zinātnes, inženierekonomikas un citās nozarēs.

Studiju programmas "Tehniskā tulkošana" atšķiras no humanitārā novirziena tulkošanas programmām ar papildu ievirzi lietišķajā valodniecībā, kas nosaka pasniegšanas metodikas specifiku. Bakalaura un maģistra profesionālo studiju programmu "Tehniskā tulkošana" realizēšanā piedalās ne vien filologi, bet arī atbilstošo tehnisko nozaru speciālisti, patentzinību speciālisti un juristi.

Izstrādājot RTU Lietišķās valodniecības institūta bakalaura un maģistra profesionālo studiju programmas "Tehniskā tulkošana", tika arī ņemta vērā specializētās lietišķās ievirzes bakalaura un maģistra profesionālo studiju programmu tulkošanā prakse un pieredze, kas jau kopš 1959. g. īstenojās ASV, kā arī kopš 1987.g. tādās Eiropas valstīs kā Dānijā, Vācijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Lielbritānijā – (Applied Languages Europe).