Metodiskā komisija

Metodiskās komisijas mērķi un uzdevumi

 

Lietišķās valodniecības institūta Metodiskās komisijas galvenais mērķis ir veicināt institūta metodisko attīstību, nosakot tās darbības virzienus atbilstoši mācību procesa vajadzībām.

Metodiskā komisija konsultē Lietišķās valodniecības institūta Padomi un institūta direktori mācību procesa attīstības jautājumos un atbalsta institūta metodisko un tehnisko resursu veidošanu.

Metodiskās komisijas sastāvs ir apstiprināts Lietišķās valodniecības institūta Padomes sēdē. Metodiskā komisija sanāk ne retāk kā reizi mēnesī. Savās sēdēs Metodiskās komisijas locekļi izvērtē Valodu instītūta mācību metodisko darbību un sniedz rekomendācijas un priekšlikumus par institūta attīstību.  

 

 

Syndicate content