Svešvalodas prasmes līmeņi

Lai raksturotu standartiem, testiem un eksāmeniem nepieciešamos valodas prasmes līmeņus un atvieglotu dažādu vērtēšanas sistēmu salīdzināšanu, tika izstrādāta valodas prasmes līmeņu sistēma un līmeņu apraksta sistēma. Šim nolūkam ir izveidota  tabula, kuru svešvalodu pasniedzēji izmanto studējošā valodas prasmes līmeņa aprakstīšanai un novērtēšanai. 

Valodas lietošanas galvenās kategorijas katrā no sešiem kopējiem valodas prasmju līmeņiem ir apkopoti arī pašnovērtēšanas tabulā.  Tā izveidota, lai palīdzētu valodu apguvējiem noteikt galvenās valodas prasmes un izlemt, kura līmeņa kontroljautājumus ar detalizētākiem raksturojumiem viņi varētu izmantot, lai novērtētu savas prasmes līmeni.

Bakalaura studiju programmās ietverto svešvalodu studiju priekšmetu saturs izveidots atbilstoši Eiropas Padomes raksturotajam "Vidējā līmeņa valodas lietotāja" B2 līmenim, bet iekļaujot papildmoduļus studējošajiem ar C1 un pat C2 līmeņi. Valodas prasmes līmenis tiks ierakstīts absolventa diplomā.