Studiju grafiks 2014./2015. akadēmiskajā gadā

 

Akadēmiskā gada ievadpasākums
jaunuzņemtajiem studentiem
Ķīpsalas kolonādē plkst. 10.
01.09.2014. 
Rudens semestris01.09.2014.–25.01.2015. 
Ziemas brīvlaiks22.12.2014.–01.01.2015. 
Ziemas sesija02.01.2015.–25.01.2015. 
Pavasara semestris26.01.2015.–22.06.2015. 
Pavasara brīvlaiks28.03.2015.–06.04.2015. 
Pavasara sesija25.05.2015.–22.06.2015. 
Vasaras semestris (8 nedēļas)25.06.2015.–17.08.2015.