RTU studentu zinātniskā konference


Kopš 1959. gada RTU katru gadu aprīlī notiek RTU studentu zinātniskā konference, kurā studentiem ir iespēja angļu vai vācu valodā uzstāties ar referātiem/pētijumiem par savā zinātnes vai tehnikas nozarē aktuālajiem teorētiskiem un praktiskiem jautājumiem, kā arī apspriest gūtās atziņas plašākā lokā. Konferences laureātiem tiek pasniegtas vētīgas balvas un diplomi.