Mutiskie tulkojumi

Lietišķās valodniecības institūta speciālisti jau ilgus gadus sekmīgi nodrošinā mutisko tulkošanu dažādos RTU un citu iestāžu organizētajos pasakumos. Mūsu tulki ir strādājuši RTU Rektora inaugurācijas ceremonijā un vairākās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs; ir piedalījušies dažāda līmeņa komercpārrunās un starptautiskos auditos. Lietišķās valodniecības institūts piedāvā:

  • sinhronās tulkošanas pakalpojumus;
  • konsekutīvās tulkošanas pakalpojumus.

 

Kontaktpersona:

Docente Tatjana Smirnova

Metodiskās komisijas vadītāja

Adrese: Meža ielā 1/1 - 409. kabinets

Tālrunis: 67089501

Fakss: 67089539

E-pasts: tatjana.smirnova@rtu.lv