Maģistra profesionālo studiju programma "Tehniskā tulkošana"

Saskaņā ar Boloņas konvencijas prasībām, lai veidotu vienotu Eiropas izglītības telpu, Rīgas Tehniskās universitātes Valodu institūtā tika izstrādātas bakalaura un maģistra profesionālo studiju programmas, pamatojoties uz 12 gadus realizēto otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmu "Tehniskā tulkošana". Maģistra profesionālo studiju programma „Tehniskā tulkošana” tiek realizēta RTU Valodu institūtā Rīgā un absolventiem tiek piešķirts profesionālā maģistra grāds tehniskajā tulkošanā.

Programma ir apstiprināta RTU Lietišķās valodniecības institūta Padomes sēdē 2007. gada 11. janvārī (Protokols Nr. 32) un RTU Senāta sēdē 2007. gada 29. janvārī (protokols Nr. 510). Maģistra profesionālo studiju programmā tika veiktas un RTU Senāta sēdē 2007. gada 25. jūnijā (protokols Nr. 515) apstiprinātas izmaiņas. 2008. gada 19. novembrī Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības programmu akreditācijas komisija (lēmums Nr. 3282) akreditēja Maģistra profesionālo studiju programmu „Tehniskā tulkošana” uz sešiem gadiem.