Konferences

Lietišķās valodniecības institūta akadēmiskais personāls aktīvi piedalās dažādās vietējās un starptautiskajās zinātniskajās un metodiskajās konferencēs, t.sk.:

 • Starptautiskā zinātniskā konference "Symposium on Pragmatic Aspects of Translation", Latvijas Universitāte;
 • Starptautiskā zinātniskā konference "Applied Linguistics for Specialised Discourse", Latvijas Universitāte;
 • Starptautiskā zinātniskā konference "English – the Lazy Way out? Maybe … But Is It Worth It", Latvijas Universitāte;
 • Starptautiskā zinātniskā konference "Vārds un tā pētīšanas aspekti", Liepājas Universitāte;
 • Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība”, Rēzeknes Augstskola;
 • Starptautiskā zinātniskā konference „Valodu apguve: problēmas un perspektīva”, Liepājas Universitāte;
 • FIPLV Pasaules kongress, Getebūrgā, Zviedrijā;
 • Starptautiskā zinātniskā konference "Lodz Symposium New Developments in Linguistic Pragmatics", Lodzas Universitāte, Polijā;
 • NERA (Nordic Educational Research Association) kongress, Malmo universitāte, Zviedrijā;
 • Starptautiskā zinātniskā LATEUM konference “ELT as Sustainable Development: Secondary and Tertiary Education”, M. Lomonosova Maskavas Valsts universitāte, Krievijā;
 • Starptautiskā zinātniskā konference „Unity in Diversity: an Enrichment for All” Pečā, Ungārijā.