Konference

2010/0190/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/003

International Scientific Conference

„Meaning in Translation: Illusion of Precision”

 

Par godu Rīgas Tehniskās universitātes 150. gadadienai, RTU Lietišķās valodniecības institūts organizē starptautisko zinātnisko konferenci „Meaning in Translation: Illusion of Precision”

Konferences temati iekļauj: zinātnisko un tehnisko diskursu, politisko diskursu, tulkošanas teoriju un praksi, terminoloģiju, semantiku un pragmatiku. Savu dalību jau ir apstiprinājuši vairāki prominenti zinātnieki, valodnieki un praktizējošie tulki/tulkotāji no Latvijas, Spānijas, Beļģijas, Austrālijas, Austrijas, Polijas, Lietuvas u.c. valstīm.

Konference ir iekļauta rekomendējamo konferenču sarakstā, kas tiek publicēts Eiropas Translatoloģijas asociācijas mājas lapā.

 

Nozīmīgie datumi:

  • Konferences norises laiks: 2012. gada 12. - 15. septembrī
  • Pieteikšanās termiņš: 2012. gada 15. jūnijs
  • Paziņojums par akceptēšanu: 2012. gada 30. jūnijs
  • Dalībnieku pirmā reģistrācija: 2012. gada 30. jūlijs

 

Konferences dalības maksa:

  • konferences dalības maksa, piesakoties līdz 2012. gada 30. jūlijam - 150 EUR (dalībniekiem no Baltijas valstīm un Austrumeiropas valstīm - 100 EUR);
  • konferences dalības maksa pēc 2012. gada 30. jūlija - 180 EUR (dalībniekiem no Baltijas valstīm un Austrumeiropas valstīm - 130 EUR).

 

Kontaktpersona:

Marina Platonova

Dr.philol., Mag.oec., asociētā profesore

Lietišķās valodniecības institūts

Rīgas Tehniskā universitāte

Meža iela 1/1 - 409

Rīga LV-1048, Latvija

Tel.: +37129417540

Fakss: +37167089539