Izlaidumi

Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās valodniecības institūtā ik gadu jūlijā un februārī notiek bakalaura un maģistra profesionālo studiju programmu izlaidumi. Tradicionāli tie norisinās RTU Lielajā aulā, diplomus absolventiem pasniedz Lietišķās valodniecības institūta direktore un RTU administrācijas pārstāvis. Katru gadu apliecinājumus par sekmīgu bakalaura vai maģistra studiju programmas absolvēšanu saņem 60 - 80 jauno speciālistu.  Daudzi absolventi saņem diplomus ar izcilību.