Konsultācijas

Valodas konsultācijas

Lietišķās valodniecības institūta speciālisti piedāvā:

  • individuālās konsultācijas par speciālā lietojuma valodu;
  • dažāda veida konsultācijas nozares terminoloģijas lietošanas jautājumos;
  • individuālās konsultācijas par zinātniskās rakstu valodas lietošanu;
  • valodu līmeņu noteikšanu saskaņā ar Eiropas Padomes izstrādātajām kopējām vadlīnijām valodu apguvē, mācīšanā un valodas prasmju vērtējumā (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment);
  • konsultācijas translatoloģijas teorētiskajos un praktiskājos jautājumos.

 

Kontaktpersona:

Docente Marina Platonova

Ārējo sakaru koordinatore

Adrese: Meža ielā 1/1 – 409. kabinets

Tālrunis: 67089501
Fakss: 67089539
E-pasts: marina.platonovabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv

 

Syndicate content