Studiju programmu ,,Tehniskā tulkošana,, studentiem

Studiju programmas "Tehniskā tulkošana"

 

RTU ir galvenais inženierzinātņu studiju un pētniecības centrs Latvijā, turklāt RTU Lietišķās valodniecības institūtam ir atbilstoša bāze un pieredzes bagāti mācībspēki, kas var sagatavot tehniskos tulkotājus ar referenta un zinātniski pētnieciskā darba iemaņām. Gadu gaitā RTU Lietišķās valodniecības institūta mācībspēki ir uzkrājuši lielu pieredzi zinātnes un tehnikas valodas un specializācijas terminoloģijas mācīšanā, tehnisko tekstu tulkošanas metodikas izstrādē un pilnveidošanā.

Bakalaura un maģistra profesionālo studiju programmu "Tehniskā tulkošana" ietvaros tiek apmācīti tehniskie tulkotāji mašīnzinību, loģistikas, enerģētikas, materiālzinātņu, informācijas tehnoloģiju, telekomunikāciju, būvniecības, arhitektūras un pilsētplānošanas, vides zinātnes, inženierekonomikas un citās nozarēs.

Studiju programmas "Tehniskā tulkošana" atšķiras no humanitārā novirziena tulkošanas programmām ar papildu ievirzi lietišķajā valodniecībā, kas nosaka pasniegšanas metodikas specifiku. Bakalaura un maģistra profesionālo studiju programmu "Tehniskā tulkošana" realizēšanā piedalās ne vien filologi, bet arī atbilstošo tehnisko nozaru speciālisti, patentzinību speciālisti un juristi.

Izstrādājot RTU Lietišķās valodniecības institūta bakalaura un maģistra profesionālo studiju programmas "Tehniskā tulkošana", tika arī ņemta vērā specializētās lietišķās ievirzes bakalaura un maģistra profesionālo studiju programmu tulkošanā prakse un pieredze, kas jau kopš 1959. g. īstenojās ASV, kā arī kopš 1987.g. tādās Eiropas valstīs kā Dānijā, Vācijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Lielbritānijā – (Applied Languages Europe). 

Bakalaura darba tēmas

Ar LVI Padomes apstiprināto Bakalaura darba tēmu sarakstu var iepazīties šeit.

Stipendiju konkurs

Pierādi savas spējas un piedalies stipendijas konkursā!

 

Viens no Latvijā vadošajiem tulkošanas birojiem SIA „Skrivanek Baltic” sadarbībā ar  RTU Lietišķās valodniecības institūtu rīko stipendijas konkursu RTU Lietišķās valodniecības institūta bakalaura studiju programmas „Tehniskā tulkošana” 2. un 3. kursa vakara un dienas nodaļas studentiem. Konkursa uzvarētājs iegūs stipendiju 840 EUR apmērā no SIA „Skrivanek Baltic” 2014.–2015. akad. gadam (70 EUR/mēnesī). Konkursa ietvaros būs jāiztulko teksti no latviešu/krievu valodas angļu valodā un no angļu valodas latviešu/krievu valodā ar vārdnīcas palīdzību. Katra teksta tulkošanai tiks atvēlētas  45 minūtes.

Pieteikšanās konkursam līdz 13.10.2014., sūtot e-pastu uz zane.senko@rtu.lv

Konkursa datums, laiks un vieta: 14.10.2014. plkst. 12:00    Kronvalda bulvārī 1 – 103.kab.

 

 

 

 

Labākais jaunais tulkotājs

„Skrivanek Baltic” sadarbībā ar Latvijas augstskolām meklē labāko 2014. gada jauno tulkotāju

Lai veicinātu studentu interesi par svešvalodām un darbu tulkotāja profesijā, jau septīto gadu notiek konkurss „Labākais jaunais tulkotājs”. Šogad tas norit sadarbībā ar deviņām Latvijas augstskolām – Biznesa augstskolu „Turība”, Daugavpils Universitāti, Ekonomikas un kultūras augstskolu, Latvijas Kultūras akadēmiju, Latvijas Universitāti, Liepājas Universitāti, Rīgas Starptautisko ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolu (RISEBA), Rīgas Tehnisko universitāti un Ventspils Augstskolu.

Konkurss notiek divās atlases kārtās, kurās studenti aicināti tulkot tekstus no angļu, franču un vācu valodas latviešu valodā. Konkursa pirmajā kārtā tiek tulkoti teksti, kas pieejami elektroniski „Skrivanek Baltic” tīmekļa vietnē: http://www.skrivanek.lv/lv/jaunumi/zinas/skrivanek-baltic-sadarbiba-ar-latvijas-augstskolam-mekle-labako-2014-gada-jauno-tulkotaju.aspx

Teksta apjoms pirmajā konkursa kārtā – aptuveni 700 vārdu. Pēc pirmajā konkursa kārtā iesūtītajiem tulkojumiem katra augstskola (tās mācībspēki – darbu vērtētāji) izvirza divus vai trīs labākos tulkotājus, kuri iepriekš izziņotā laikāieradīsies uz tulkošanu klātienē „Skrivanek Baltic” birojā Rīgā, Lāčplēša ielā 87C. Informācija par konkursa otrajā kārtā iekļuvušajiem studentiem tiks publicēta augstskolu tīmekļa vietnēs un „Skrivanek Baltic” tīmekļa vietnē www.skrivanek.lv.

Teksta apjoms konkursa otrajā kārtā – aptuveni 200 vārdu. Tulkošana konkursa otrajā kārtā notiks, neizmantojot palīglīdzekļus. Pēc konkursa otrās kārtas tiks apkopoti rezultāti un noskaidrots labākais jaunais tulkotājs 2014. gadā. Informācija par konkursa laureātiem tiks publicēta augstskolu tīmekļa vietnēs un „Skrivanek Baltic” tīmekļa vietnē www.skrivanek.lv.

Konkursa „Labākais jaunais tulkotājs 2014” uzvarētājs balvā saņems iespēju gadu bez maksas apgūt izvēlēto svešvalodu, izmantojot „Skrivanek Baltic” e-mācību programmu un prakses vietu uzņēmumā. Pirmo trīs vietu ieguvēji balvā saņems veicināšanas balvas no grāmatnīcas www.eglobuss.lv.

Šodien (05.11.2014.) tiek izsludināta konkursa „Labākais jaunais tulkotājs 2014” 1. kārta.Iesūtot konkursa pirmās kārtas darbu, obligāti jānorāda informācija par autoru: vārds, uzvārds, pilsēta, e-pasts, tālruņa numurs, augstskolas un fakultātes nosaukums, studiju programma, kurss un valoda. Darbs jāiesniedz elektroniski līdz 2014. gada 16. novembrim, plkst. 12.00, sūtot uz e-pastu konkurss@skrivanek.lv.

 

 

 

Syndicate content