Sadarbības partneriem

Aicinām sadarboties!

Lietišķās valodniecības institūts aicinā potenciālos darba dēvējus, pieredzējošos un jaunos zinātniekus, pētniekus, terminologus, valodniekus un citu jomu speciālistus sadarboties bakalaura un maģistra profesionālo studiju programmu "Tehnisā tulkošana" īstenošanā un dažādu pētniecības projektu, zinātnisko konferenču un metodisko semināru organizēšanā.

 

Kontaktpersona:

Marina Platonova

Dr.philol., Mag.oec. docente

Ārējo sakaru koordinatore

Adrese: Meža ielā 1/1 – 409. kabinets

Tālrunis: 67089501
Fakss: 67089539
E-pasts: marina.platonovabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv

 

Syndicate content