Absolventiem

Dārgie absolventi!

Lietišķās valodniecības institūtā īstenojāmo studiju programmu absolventu skaits jau pārsniedz pustūkstoti. Lietišķās valodniecības institūts vēlas apkopot informāciju par absolventu darba gaitām pēc studiju programmu absolvēšanas, tādēļ būsim pateicīgi, ja atradīsiet laiku un nosūtīsiet mums informāciju par saviem sasniegumiem, nodarbi un nākotnes plāniem uz šo adresi - zane.senko@rtu.lv -  kā arī nodosiet šo ziņu tālāk saviem studiju biedriem!

Mēs priecātos nezaudēt saikni ar absolventiem pēc studiju beigšanas un solāmies Jūs informēt par institūta organizētajiem pasākumiem, talākizglītības iespējām un veicināt institūta absolventu aktīvu dalību absolventu asociācijas darbā!

Syndicate content